ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ

0
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σε όλη την Ελλάδα

0
ΧΡΟΝΙΑ

Ελληνικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

0
ΧΩΡΕΣ

Παγκοσμίως

0
ΤΟΝΟΙ

Συσκευάζονται κάθε χρόνο

Το 1960

ο Ηλ. Οθ. Φούφας ιδρύει στα Δολιανά Κυνουρίας, στις ηλιόλουστες ακτές του Αργολικού κόλπου, μια μικρή εταιρεία συσκευασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.